Пране за ресторанти

Прането на ресторантски покривки, т-шлайфери, салфетки, униформи е предизвикателсво за всяко ателие занимаващо се с пране и химическо чистене. Остраняване на различните по произход петна, както от ресторантския постелъчен инвентар, така и от готварските и сервитьорски униформи е трудна работа изискваща доста познания, умения и професионализъм.

Best Clean aqua cleaning извършва услугата пране за ресторанти вече повече от три години. Ателието работи с редица пицарии и ресторанти на територията на град София. Ние извършваме сортиране и предварителна обработка на петната на всеки артикул. Ние се стремим да постигнем баланс между устойчивостта на багрилата и тъканите от една страна и използваните химикали за обработка на съответното петно от друга. Формулата на успеха ни се крие в квалификациран и опитен персонал, подходящи качествени продукти за деташиране и професионалната техника, с която разполагаме. Ние отстраняваме петна, разтворими в органичен разтворител, водоразтворими и набъбващи във вода петна; неразтворими петна и цветни петна. Край на петната от восък, вино, лютеница, олио, и т.н.!

При нас всеки артикул предаден за обработка на петна се третира предварително със съответния препарат, а при необходимост се извършва и последващо деташиране.

Гладенето се извършва на специализирана професионална машина - каландър.

Прането се издава опаковано в полиетиленова опаковка със съответния отчетен документ.