Химическо чистене

Химическото почистване ( или още т.нар. сухо почистване без вода) се извършва в специализирани машини за химическо чистене, които работят с химически разтворител. Машините са с микропроцесорен контрол на почистващия процес и са снабдени с еко филтър с контрол на налягането. Използват се широк асортимент за предварителна и последваща обработка на петната и замърсяванията по дрехите, които са изключително деликатни към тъканите и материите. Дооформянето на дрехите се извършва със професионално оборудване за гладене. За Вашите дрехите се грижи добре обучен квалифициран персонал с нужните знания и опит, необходими за да изчистят дрехите Ви правилно.